JH Staalindustri A/S - Branche: spildevand
JH Stålindustri har lavet flere hygiejniseringstanke hvor produktet skal være over 72°C.

Herforuden har vi specielle varmevekslere til opvarmning og nedkøling af slammet.

Selektiv hydrolyse

Den nye hydrolyseproces kan forøge biogas produktionen med yderligere 20 til 30% i forhold til et standard anlæg. Hydrolysetemperaturen, som ligger mellem 70 og 80oC vil reducere driftsomkostningerne væsentligt, herunder slamreduktion uden gødningsværdien bliver ændret.