JH Staalindustri A/S - Branche: Fiskeindustri

 

Hos JH Stålindustri produserer vi tanker som brukes i fiskeindustrien til for eksempel produksjon av fiskeolje og fiskeprotein. Vi kan levere komplette anlegg for utvinning av proteiner og behandling av sluttproduktet.

Enzymatisk hydrolyse

JH Stålindustri selger og produserer komplette produksjonslinjer for utvinning av fiskeproteiner basert på en enzymatisk hydrolyse av fiskeavfall. Rå produktet er avgjørende for sluttresultatet, men det er mulig å optimalisere produksjonsprosessen slik at råvarene ikke blir nedbrutt gjennom hydrolyseprosessen. Her, etter vår mening, er en batchbasert prosess den sikreste veien til suksess. Råmaterialet dikterer den detaljerte prosessen. I utgangspunktet kan alle deler som avskjæringer, bein, innvoller og skjell hydrolyseres. Imidlertid må testeksperimenter utføres i hvert enkelt tilfelle for å kjenne kvaliteten, renheten og smaken til rå produktene som protein og olje.

Avhengig av kvalitet kan det ferdige produktet igjen selges som et kosttilskudd, smakforsterker og / eller dyrefôr.

Fra fiskeavfall til protein

Våre kunder i fiskeindustrien har med hell optimalisert sin virksomhet ved å utnytte potensialet til hittil uutnyttet fiskeavfall. Gjennom den enzymatiske hydrolyseprosessen, som bruker JH Stålindustri sine anlegg, dannes rent resirkulerbart protein. Fiskeavfallet må være friskt for å opprettholde høy matkvalitet. Av samme grunn bør hydrolyseanlegget være plassert nær stedet der fiskeavfallet blir opprettet. Kapasiteten kan starte på ca. 100 kg rent protein per time og kan skaleres til flere hundre kg pr. time. En årlig mengde avfall bør være minimum 4000 T.

Behandling med skrapevarmeveksler

Som en del av hydrolyseanleggene tilbyr vi i JH Stålindustri også skrapevarmevekslere for varmebehandling av sluttproduktet basert på fiskeavfall. Det kan for eksempel være ferdig dyrefôr som må varmes opp og avkjøles gjennom hele produksjonsprosessen. Skrapevarmeveksleren inngår derfor oftest i hydrolyseanlegget, som en del av prosessen fra fiskeavfall til ferdig produkt.

Komplet rengøring med effektiv CIP-anlæg

De fleste rustfrie ståltankene som vi leverer til hydrolyseanlegg, har en innebygd CIP-løsning. Det sørger for en enkel og effektiv rengjøringsprosess, som er tidsbesparende og sikrer et høyt nivå av hygiene i systemet. Hos JH Stålindustri har vi lang erfaring med CIP-tanker, og kan gi råd om nøyaktig den tilpassede løsningen kunden trenger.

Mange års erfaring i fiskeindustrien

Hos JH Stålindustri har vi brukt mye ressurser på å utvikle oss innen hydrolyse for fiskeindustrien. Vi har god innsikt i prosessene som kreves for å kunne utnytte potensialet i brukt fiskeavfall. Vår høye profesjonalitet og kunnskap om prosessene som brukes i fiskeindustrien er grunnen til at vi kan gi råd om den komplette løsningen for hydrolyseanlegget.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om prosesstanker eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.