JH Staalindustri A/S - Branche: Farmaceutisk og Kemisk industri

Rustfrie ståltanke og tryktanke til den farmaceutiske industri har fokus på sterilitet og aseptiske processer. Disse processer kræver at tanken er bygget med en lav overfladeruhed og har gode rengørings- og dræningsevner. Den farmaceutiske industri er ligeledes kendetegnet ved, at der stilles høje krav til dokumentationen af hele fremstillingsprocessen.
Vi forbedrer og tilpasser os derfor hele tiden, så vi kan leve op til de lovmæssige krav for produktet, samt forventningerne fra vores kunder for såvel fremstilling og dokumentationen.

Vores systemer kommer med den nødvendige dokumentation

Farmaindustrien stiller høje krav til dokumentationen af de producerede systemer og tanke. Dokumentationen kan være krævende for en hvilken som helst del af produktionen. Det kan være alt fra designfasen, såsom tryk, studsebelastning og varmeoverførselsberegninger – til tegning, indkøb og fremstillingskontrol.

For at håndtere og kontrollere den komplette dokumentationspakke har JH Stålindustri udviklet sin egen forretningsdatabase, der håndterer hele forretningsprocessen. Det gælder fra salg, projekt, stykliste, indkøb, fremstilling og dokumentation af den enkelte tank. Forretningsprocessen er beskrevet i procedurer og vores leverandørkvalitetsplan (SQP), som altid er et nøgledokument på farmaceutiske projekter.

Alle vores systemer, tanke og kar leveres med materialecertifikater

Hele tanken og leverancen leveres altid med materialecertifikater, og afhængigt af kravene udføres ikke-destruktiv test (NDT) såsom tryk, penetrering, radiografisk og endoskopisk test.
Som en del af fabrikkernes accept test (FAT), kan en Riboflavin test tilbydes for at demonstrere og dokumentere tankens rengøringsevne.

Vi hjælper med at finde de rigtige forbindelser til din tryktank

Det korrekte valg af forbindelser er grundlæggende for rengørings- og dræningsevnen for. Dette er ofte et fokusproblem i kommunikations- og designfasen med vores kunder, men vi står altid klar til at dele vores ekspertise og tilegnede erfaring fra mange års arbejde i branchen.
Designet vil altid være i overensstemmelse med EHEDG’s anbefalinger.

Vi polerer overfladeruheden, så produktet passer til dine behov

For vakuum- og trykbeholdere og tanke kan materialet i mange tilfælde være i en tykkelse, hvor tankens overfladeruhed ikke er i overensstemmelse med den krævede Ra-overfladeruhed. I disse tilfælde poleres tanken med den automatiserede poleringsmaskine, hvor en overflade kan opnås under Ra 0,4 μm. Hvis kravene til overfladen er højere, kan der tilbydes elektrisk overfladebehandling.

Specialdesignede løsninger tilpasset den påtænkte anvendelse

JH Stålindustri er specialiseret i design af trykbeholdere til farmaindustrien. Vi har en omfattende viden, der sikrer at den tilpassede løsning, er i tråd med vores samarbejdspartneres krav og forventninger.

Designfordele:

  • Trykbeholdere tilpasses på baggrund af vores omfattende know-how
  • Dialog omkring konstruering af løsningen, så den opfylder alle specifikke krav.
  • Trykbeholdere kan tilpasses til at imødekomme de mest almindelige krav.
  • Størrelse er ikke noget problem – JH Stål konstruerer såvel små som store trykbeholdere.
  • Vandret eller lodret design er valgfrit.
  • Omfattende erfaring med den ideelle positionering og valg af forbindelser, omrørere, CIP-kugler/turbiner og andre interne komponenter.
  • Design kan omfatte isolering og køle- eller varmekapper.
  • Løsninger er modificeret til at være en del af den eksisterende produktion.
  • Trykbeholdere kan leveres som en del af en mobil procesenhed inklusiv PLC opvarmning eller køling.

Hos JH-Stålindustri er vi med over 30 års erfaring specialister i tryktanke

JH Stålindustri fremstiller tryktanke i henhold til PED / EN-13445. Tryktankenes dimensioner
(højde /diameter) er som regel kundebestemt, og de indvendige overflader slibes som regel til
Ra=0,6 -0,2 µm alt efter kundeønske. Det er muligt at leverer mindre tryktanke, som indvendigt er elektropolerede.

Tryktankene leveres og fremstilles i tæt samarbejde med slutbrugeren, og forsynes med den nødvendige tank-udrustning der kræves for at løse den givne opgave. Dette omfatter mandehul, udløb, indløb, evt. røreværker, målesonder for temperatur og tryk, ph niveau mv.

Med vores ekspertise i tryktanke, har vi hjulpet virksomheder med, i nogle tilfælde, helt at fordoble deres produktion og dermed også at vækste bundlinjen. Tryktankene er i langt de fleste tilfælde en investering, der meget hurtigt har betalt sig selv hjem i form at output i produktionen.

Hos JH Stålindustri fremstiller og fremskaffer vi alle certifikater og godkendelser der kræves for den givne tryktank. Vi kan tilbyde, i samarbejde med slutbruger, at designe og fremstille mobiltank-units med alt nødvendigt udstyr og styring, beregnet til forskning og produktudvikling i laboratorie.