Buffertanke fra JH Stålindustri

En buffertank er en tank som er en del av en prosesslinje, hvor innholdet lagres på en planlagt «pause» i prosessen. JH Stålindustri produserer og leverer rustfrie buffertanker i høy kvalitet i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi har stor fagkunnskap og forstår derfor at kvaliteten på tanken i prosesslinjen er av avgjørende betydning for kvaliteten på sluttproduktet. Det er din garanti.

Buffertanken må passe i prosesslinjen

En buffertank er en midlertidig lagringstank, men det er ikke bare en enkel container. Det er viktig at:

 • Riktig type tank er valgt som buffertank
 • Buffertanken er egnet for industrien

Ulike typer tanker kan være buffertanker

Det er viktig hvilken type tank du bruker som buffertank. Tankens type avhenger blant annet av hva innholdet i tanken er, samt den spesifikke prosesslinjen som buffertanken er en del av.

 • Prosesstanker: Prosesstanker er trykkløse tanker
 • Trykktanker: Trykktanker er tanker som lagrer innholdet under trykk større enn 0,5 bar
 • Silotanker: Silotanker har navnet sitt fra den runde formen og brukes oftest utendørs
 • Mobile tanker: Mobile tanker er mindre tanker som kan transporteres rundt i produksjon

Alle disse forskjellige typene rustfrie tanker kan brukes som buffertanker og produseres i henhold til kundens kravspesifikasjoner, slik at tankens spesifikasjoner som isolasjon, ventilasjon, kraner og andre spesifikasjoner passer til den eksakte prosesslinjen.

Buffertanker brukes i mange bransjer

Hos JH Stålindusti produserer vi rustfrie tanker til mange forskjellige bransjer. Derfor vet vi også at buffertanker er en del av de fleste av dem. Dette inkluderer:

 • Vannverk
 • Meieriindustrien
 • Matindustrien
 • Farmasøytisk og kjemisk industri

JH Stålindustri har stor fagkunnskap

Hos JH Stålindustri produserer vi rustfrie tanker i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi er forpliktet til å sikre at alle standarder blir oppfylt og at kundene våre har en tank av høy kvalitet. Derfor kan kundene våre forvente:

 • En grundig og grundig dialog slik at vi 100% forstår kundens behov og krav til tanken
 • Full sporbarhet på alle materialer
 • En stor innsats for å få kunden til å forstå alle de tekniske detaljene rundt buffertanken. Vi bruker blant annet 3D-tegninger for å skape denne forståelsen
 • Dokumentasjon av produksjonsprosessen. Inkludert materiale og sveisesertifikater, overflater, tester og mye mer

Smedene våre er sertifiserte

Å lage rustfrie tanker av høy kvalitet er et håndverk. Derfor er våre smeder selvfølgelig sertifiserte i henhold til PED-kravene, som er sertifiseringer for å jobbe med forskjellige:

 • Materialer
 • Sveisemetoder
 • Godstykkelser

Sertifiseringene er gyldige i 3 år, og derfor kan vi garantere at smedene våre alltid er oppdatert med de nyeste arbeidsmetodene. Det er din garanti for en godt utført jobb.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om buffertanker eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.