JH-Staalindustri-Trykløse-tanke

Rustfri trykløse tanke er en meget bred formulering, af den største gruppe af rustfri tanke. Gruppen dækker områder som blandingstanke, modningstanke, gæringstanke, tappetanke eller måske mere generelt procestanke, der kan indgå i en proceslinje.

Procestanke

Procestankene findes i størrelser fra 50 l til ca. 40.000 l og er kendetegnet ved at være placeret indendørs. Tankene kan være fremstillet med en termokappe på bunden og svøbet til opvarmning eller nedkøling af produktet i tanken. Denne termokappe kan fremstilles til at modstå forskellige tryk af det køle- eller opvarmnings medie der anvendes.

Isolering

Procestanke fremstilles både med og uden isolering. Hvor stor en del af tanken, der evt. skal isoleres, afhænger af krav til produktets temperatur og hensyn til arbejdsmiljø.

Ventilation

Procestanken er ofte konstrueret med kegleformede endebunde og leveres med trekant-koniske ben, runde ben eller ophængt i konsoller. Trykløse tanke forudsætter, at der altid er fri udluftning til atmosfæren, så udluftningen er som regel placeret i toppen af tanken.

Ventilation

Udluftningen skal være dimensioneret rigtigt efter muligheden for vakuum og produktionsprocessen. Her er det især CIP programmet, der kan give udfordringer. Tanken skal da have mulighed for, at få tilført den nødvendige mængde luft inden for relativ kort tid, for at minimere risikoen for skader på tanken.

Tanken skal kunne modstå designtrykket

I henhold til lovgivningen er tanke defineret som trykløse, så længe at trykket ikke overstiger 0,5 bar g. Trykløse tanke kan således have et vakuum på -1 bar g og 0,5 bar g overtryk, uden det kræver nogen godkendelse. Dog skal tanken naturligvis kunne modstå designtrykket og komponenterne skal vælges i henhold til de ønskede design krav.

Kontakt JH Staalindustri

Vores salgsafdeling vil altid være parat til at vejlede omkring fordele og ulemper ved fastlæggelse af design trykket.

Trykløse tanke kan leveres med:
  • Dæksler
  • Ventilation
  • Prøvehane
  • Skueglas, evt. med lys
  • Tilslutning alle slags følere og signalgivere.
  • CIP-udstyr
  • Røreværker, placeret i toppen, på siden, i bunden eller som bundmonterede magnet-røreværker
Isoleret tank – 15.000 literTryktank – 65 literHorisontal buffertank – 3.500 literMobil tryktank – 40 literVandtank – 200 m3Horisontal kogegryde – 1.500 liter