JH Stålindustri levererar många olika typer av rostfria tankar för vattenverk. Bland annat tillverkar vi filtertankar, syresättningstankar, renvattentankar och mjukgörande kolumner Dessutom har vi för större vattenverk byggt sammanhängande system med stora buffertankar som kan säkerställa kapacitet under perioder med större toppbelastning. Vi kan därför ta hand om alla uppgifter i rostfritt stål och täcka behoven hos både stora och små vattenverk.

Filtertank i rostfritt stål

När vattnet pumpas upp från marken och fylls i vattenverkets råvattenbassänger kan det både lukta och smaka illa. Detta beror på att vattnet bl.a. har samlat vätesulfid, som vi naturligtvis vill filtrera från, för detta används en filtertank. Filtertankar innehåller sand och grus som har funktionen att filtrera bort järn- och manganoxiderna från grundvattnet som det kan ha tagit upp från marken.

Idag använder många av Danmarks nästan 3000 vattenverk filtertankar i galvaniserat eller målat stål, men i framtiden kommer vattenverket att behöva uppfylla högre standarder, vilket till exempel redan gäller mejeri- och livsmedelsindustrin . Vid den tiden kommer filtertankar av rostfritt stål att behövas.

Rengör vattentanken i rostfritt stål

Renvattentankar vid vattenverk är gjorda av olika material, men om du väljer en rostfri tank från JH Stålindustri kommer ditt vattenverk att ha en framtidsskyddad lösning med många fördelar jämfört med de traditionella rentvattentankarna i underjordisk betong.

Fördelarna med att välja en rostfri tank från JH Stålindustri är:

  • Minimera risken för bakterietillväxt
  • Underhållsfri
  • Ingen deposition

Rostfria renvattentankar placeras vanligtvis inomhus vid vattenverket. Eftersom tankarna kan vara stora kan det i situationer vara svårt att installera dem prefabricerade inomhus. Tankarna kan naturligtvis installeras prefabricerade, men våra certifierade svetsare har också lång erfarenhet av att montera dem på plats.

Mjukgörningskolumner: Låt JH Stålindustri förbättra vattenkvaliteten

I många delar av Danmark är dricksvattnet hårt eller kalkhaltigt. För det enskilda hushållet innebär detta i praktiken att kalken lägger sig i rör och i hushållsapparater som tvättmaskiner och diskmaskiner. Kranarna blir förstoppade av kalk, vattnet smakar inte så gott och tvätten blir inte alls lika mjuk, vilket har fått hushållen till att kräva mjukare vatten. Vattenverken i områden med hårt vatten har därför börjat planera mjukning av vattnet, och det finns några vattenverk som redan har etablerat mjukning med mjukgörande pelare.

För att mjuka upp vattnet implementeras mjukgörande kolumner (även kallade pelletsreaktorer) vid vattenverket. Med mjukgörande pelare från JH Stålindustri avlägsnas kalk, järn och mangan från vattnet innan det når filtertankarna med sand och grus. Mjukningskolonnerna gör att resten av processerna inte belastas i samma utsträckning som tidigare, vilket minskar underhållet av andra tankar i anläggningen.

Studier utförda av DTU i samarbete med HOFOR A/S visar att de mjukande kolonnerna minskar järn- och mangankoncentrationen med 89-99% och därför innehåller beläggningen på filtersanden i de följande filtertankarna mycket lite järn och mangan.

JH Stålindustri har många års erfarenhet av rostfria tankar för vattenverk

På JH Stålindustri har vi mer än 30 år i branschen och levererar, utöver våra tankar, expertis och kunskap. Vi har många års erfarenhet specifikt med vattenverk, så när du väljer oss får du en högkvalitativ produkt och en partner som alltid strävar efter den bästa lösningen för den enskilda kunden.

På JH Stålindustri tillverkar vi rostfria tankar enligt våra kunders kravspecifikationer. Vi strävar efter att alla standarder uppfylls och att våra kunder får en tank av högsta kvalitet.

Detta kan våra kunder förvänta sig:

  • Ett stort arbete att se till att alla förstår alla tekniska detaljer om produkten. Bland annat använder vi 3D-ritningar för att förbättra denna förståelse
  • Dokumentation av tillverkningsprocessen. Inklusive material och svetscertifikat, ytor, tester och mycket mer så att tanken är godkänd för dricksvatten.