Tryktanke er en stor gruppe af tanke, som kan anvendes i mange brancher og til mange processer. Fælles for alle tryktanke er, at de kan modstå tryk. En tank er en tryktank, når den kan modstå et tryk, der er større end 0,5 bar g. JH stålindustri producerer tryktanke i høj kvalitet, hvor hver eneste detalje er gennemtænkt og dokumenteret i henhold til gældende lovgivning og standarder.

Användning av trycktankar

Trycktankar är de optimala tankarna som en del av processer i många branscher. Trycktankar används till exempel i:

 • Mejeriindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Kemiska industrier
 • Läkemedelsindustrin

Här används trycktankarna bland annat som blandningstankar, för jäsning, blinkning (så kallad flashing), högtryckskokning, trycksatta vätskor, aseptisk, gaslagring eller som buffertankar.

Som regel används tryckbehållare som inomhusbehållare, men vi kan också efter förfrågan producera tryckbehållare som kan användas utomhus. Dessutom används tryckbehållare oftast i slutna system och processlinjer.

Sterila trycktankar

Finns det en eller fler delar av processen som måste vara sterila? Då är en trycktank förmodligen det rätta valet för denna del av aktivitetsfältet. Den stora fördelen med en trycktank är att du helt kan undvika yttre påverkan. En steril tank måste alltid hållas hermetiskt tillsluten.

Inom läkemedelsindustrin används till exempel mycket sterilt vatten. När vattnet väl har gjorts sterilt hålls det sterilt under resten av processen i en trycktank, eftersom man alltid känner till innehållet i trycktanken på grund av trycket.

UHT-anläggningen är ett annat bra exempel från mejeriindustrin, där maten värmebehandlas / pastöriseras upp till cirka 140 grader. Därefter är det viktigt att maten hålls ren. Därför används trycktankar där all yttre påverkan ska hållas borta.

Tillverkning av rostfria trycktankar

På JH Stålindustri tillverkar vi rostfria trycktankar enligt våra kunders kravspecifikationer. Vi följer den europeiska standarden EN 13445, vilket är EU-standarden för beräkning av trycktankar. När vi tillverkar en trycktank involverar vi kunden i utvecklingsprocessen med bland annat:

 • En grundlig dialog med våra kunder om kravspecifikationer
 • Exakta beräkningar från våra ingenjörer
 • Exakt hantverk från våra svetsare
 • Grundlig dokumentation av hela tillverkningsprocessen och fullständig spårbarhet av alla material

Grundlig dialog med våra kunder

När vi tillverkar en trycktank är det viktigt att vi har 100% förståelse för hur trycktanken ska inkluderas i processlinjen. Därför har vi en djupgående och grundlig dialog med våra kunder så att rätt val görs. Dialogen kan inkludera:

 • Utformning: Beroende på mått och volym kan tanken placeras på runda eller triangulära koniska ben eller hängas inom parentes.
 • Isolering: Om tanken ska användas där processtemperaturen antingen är hög eller låg, är det nödvändigt att isolera tanken. Isoleringshöljet kan vara helsvetsat i rostfritt stål om de bakteriologiska kraven är höga. Alternativt är en popniten aluminiumplatta en ekonomisk fördel. Vi guidar och beräknar naturligtvis den mest optimala formen av isolering och rätt isoleringstjocklek.
 • Renhetskrav: Med sterila tankar och tryckbehållare där det ställs stora krav på renhet, har vi ett särskilt fokus på ytbehov, munstyckstyper och dränering

Alla dessa tankar börjar med en inledande process som vi gör med våra kunder redan i erbjudandefasen.

JH Stålindustri lägger vikt på professionalism

Vi är stolta över att arbeta efter en högt professionellt plan – därför kan våra kunder ställa höga krav och ha höga förväntningar på vårt arbete.

 • Vi försöker se till att kunden förstår alla tekniska detaljer runt tankarna. Här använder vi till exempel 3D-ritningar för att skapa bättre förståelse.
 • Vi tillhandahåller alltid dokumentation vid tillverkning av tankarna. Detta inkluderar material- och svetscertifikat, ytor, tryck- och avloppstest och mycket mer.
 • Våra svetsare är alla certifierade enligt PED-kraven för att arbeta med olika material, olika svetsmetoder och olika väggtjocklekar.

Kontakta JH Stålindustri idag om du vill veta mer om rostfria tryckbehållare eller våra processer per telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post på jhstaal@jhstaal.com.