Med udgangspunkt i JH Stålindustri’s produkt portefølje og vores erfaring, tilbyder vi design og leverance af komplette procesanlæg. Den konkrete opgave fremstilles i tæt samarbejde med kunden, således at det færdige anlæg opfylder præcis de krav der stilles til produktion, hygiejne og funktion.

Proces anlæg til køling af fiskesovs, baseret på Rotapro med tilhørende buffer tank før og efter. Foruden rengøringstank og automat ventiler forbundet og styret med PLC.

JH CIP Units – CIP anlæg for rengøring af procesanlæg og enkeltenheder

JH CIP units er fremstillet på en rustfri stål bundramme, monteret med det nødvendige antal tanke som opgaven kræver. Unitten kan være stationær eller mobil afhængig af størrelse og kapacitet.

JH CIP unitten kan være ”En strengs” uden genvinding, eller ”Flerstrengs” med genvinding, se nedenstående flowdiagrammer der viser hvordan anlæggene kan være opbyggede.

Enstrengsanlæg uden genvinding, stationær eller mobil unit.

Enstrengsanlæg med genvinding, stationær unit.

Rotapro skrabe varmeveksler unitRotapro skrabe varmeveksler unit – Case