Som navnet indikerer, er tryktanke kendetegnet ved at kunne modstå tryk. I henhold til myndighederne, er en tank defineret, som en tryktank når trykket er større end 0,5 bar g. Indenfor EU, skal tryktanke således beregnes i henhold til EN 13445 standarden.

Det skal bemærkes, at en vakuumtank ikke er defineret som en tryktank.

Men det viser sig ofte, at fuldt vakuum (-1,0 bar g) er den dimensionsgivende størrelse, og bliver mere afgørende med stigende tankvolumen. For at optimere konstruktionen, kan der tilføjes vakuumringe på svøbet. Den optimale konstruktion, skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde, med vores salgsafdeling.

Anvendes i mange brancher

Tryktanke anvendes i mange brancher, deriblandt mejeribranchen, fødevarebranchen, kemibranchen samt den farmaceutiske branche. Tryktankene placeres oftest indendørs og bruges i lukkede systemer og proceslinjer. Tryktanke bruges som blandingstanke, fermentering, flashing, højtrykskogning, tryksatte væske, aseptiske, gaslager eller som buffertanke.

Tryktanken er konstrueret med kuppelformet ender i henhold til DIN 28011 (Klöpper) eller DIN 28013 (Korbbogen). Der kan dog også anvendes kegler eller flade ender, men godstykkelsen vil være noget tykkere end for kuppelformet ender. Tryktanke kan yderligere fremstilles til at modstå vakuum, som opstår i forbindelse med rengøringsprocessen (CIP).

Opstilling

Lidt afhængig af dimensioner og volumen, placeres indendørstanke på ben (runde eller trekantkoniske) eller hængende i konsoller.

Tanken kan også være udstyret med en køle/varmekappe, og således kan mediet i tanken nedkøles eller opvarmes.

Isolering

Når procestemperaturen er høj, meget lav eller hvis processen kræver stabil temperatur over tid, vil det være nødvendigt at isolere tanken. Isoleringstykkelsen kan beregnes, men vil typisk være 50 mm. Isoleringskappen kan være fuldsvejst rustfri stål når de bakteologisk krav er høje. Alternativt vil en popnittet aluminium plade være en økonomisk fordel.

Krav til renligheden

Når der er høje krav til renligheden af tanken vil overfladekravene, studsetyper og drænlighed være fokus områder og skal defineres allerede i tilbudsfasen.

Kontakt JH Stålindustri

Vores salgsafdeling er naturligvis behjælpelig, med vejleding af udstyrsvalg og design af tanken.

Udendørs tryktank på skørt – 41 m3Tryktank – 65 literElektropoleret tryktank – 1.600 liter